Business Development

Sprzedaż jest siłą napędową każdego biznesu – a posiadanie wysoce zmotywowanego zespołu, który jest w stanie stymulować wzrost przychodów poprzez efektywne docieranie do klientów i prezentowanie właściwych produktów i usług jest kluczem do sukcesu. Podczas gdy niektórzy ludzie wydają się mieć naturalny talent do sprzedaży, badania pokazują, że najlepsi specjaliści nie rodzą się sprzedawcami tylko stają się nimi poprzez rozwój, trening i doświadczenie.

Business Development czyli Rozwój Biznesu to proces, który służy do identyfikacji i pozyskiwania nowych klientów oraz możliwości biznesowych, aby stymulować wzrost i rentowność przedsiębiorstwa. Jest wiele strategii rozwoju biznesu stosowanych przez siły sprzedażowe z większym lub mniejszym powodzeniem, jednak wybór tej strategii może być kluczem do sukcesu lub porażki danej firmy. Niniejsze szkolenie w znacznej mierze skupia się na prospekcji, która napędza pracę i wyniki poszczególnych sprzedawców, działów sprzedaży i całych przedsiębiorstw wprowadzając je na nowy poziom.

Business Development wymaga zaangażowania strategii, sprzedaży i marketingu – to tworzenie długoterminowej wartości dla firmy i jej klientów. Rozwój biznesu, w przeciwieństwie do samej sprzedaży, nie opiera się na szybkich wynikach. Jest bardziej skoncentrowany na długoterminowych, strategicznych korzyściach, które firma może wypracować.

Dobra strategia rozwoju biznesu pozwala szybko łączyć zainteresowanych klientów z odpowiednimi sprzedawcami i pomaga zakwalifikować lub zdyskwalifikować potencjalnych klientów (prospektów) na wczesnym etapie procesu sprzedażowego – tak szybko, jak to tylko możliwe aby nie tracić czasu i sił zespołu sprzedażowego. Zadaniem takiej strategii jest umożliwienie szybkiego dokonania wszelkich poszukiwań i badań, aby przedstawiciele handlowi mogli skoncentrować się na sprzedaży.

W zależności od stanu Twojej firmy i branży, możesz chcieć utrzymać albo zwiększyć obecne tempo wzrostu lub odbić się od strat. Musisz wybrać właściwą strategię aby zapewnić odpowiednią jakość i lojalność klientów, którzy przeniosą Twój biznes na wyższy poziom. Niestety dzisiejszy często zmieniający się krajobraz biznesowy może łatwo zakłócić realizację przyjętej lata temu strategii. Jeśli chcesz, aby Twoja firma przetrwała próbę czasu i nadal odnosiła sukcesy, musisz umiejętnie zaadoptować wiodące trendy branżowe i konsumenckie.

analysis business businesswoman 955447

Niby wszyscy to wiemy, ale często zapominamy o tym w zgiełku dnia, gdzie w biurze nieustannie słychać dźwięk przychodzących maili i długich rozmów sprzedawców próbujących nakłonić klientów na kolejną transakcję, do tego dochodzą problemy na produkcji i sprawy personalne oraz inne priorytetowe sprawy, które przyćmiewają kwestię zdrowego wzrostu firmy. Każda firma ma swoje departamenty sprzedaży i marketingu z dawno wypracowanymi procesami i narzędziami. Problem polega na tym, że nie działają tak, jak działały 10 czy nawet 5 lat temu. Pozyskiwanie dochodowych nowych klientów przy zachowaniu satysfakcjonującego zysku – innymi słowy, znalezienie odpowiednich klientów, którzy będą wspierać długoterminowy wzrost zachowując przy tym rozsądny koszt pozyskania tego klienta – jest bardzo, bardzo trudne nawet mając konkretną, działającą strategię. Wyzwanie polega na tym, że świat wokół nas zmienia się tak szybko, że często trudno jest precyzyjnie określić, która część naszego biznesu powinna ewoluować i w jakim momencie. Mała podpowiedź… czas na ewolucję swojej strategii rozwoju biznesu już trwa! Tradycyjne metody nie są odpowiednie dla dzisiejszych rynków. Jeśli chcesz rozwijać sprzedaż, a w zasadzie jeśli musisz rozwinąć sprzedaż aby rosła firma, to musisz również zaktualizować swoje metody sprzedaży i dotarcia do potencjalnych klientów.

american casual couch 1446263

Szkolenie Business Development to okazja do zrewidowania własnych strategii sprzedażowych i wypracowania nowych, skutecznych sposobów dotarcia do wartościowych prospektów z dużą perspektywą na długofalową współpracę i wzajemny rozwój. Warsztat ten jest prowadzony w bardzo żywej atmosferze z ciekawymi i praktycznymi przykładami. Uczestnicy mają wiele okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, do ćwiczenia umawiania spotkań, prezentacji produktów i usług, negocjacji i zamykania transakcji, wykorzystując swoje przeszłe doświadczenia i rzeczywiste scenariusze z branży – jednocześnie otrzymując informacje od swoich kolegów i wykwalifikowanego, doświadczonego trenera sprzedaży. Kończąc szkolenie mają do dyspozycji rozszerzony pakiet narzędzi i technik, które nie tylko umożliwią im zdobycie większej liczby klientów i kontraktów, ale także pomogą zbudować zaufanie i większą wiarę w siebie, aby jeszcze skuteczniej kontaktować się z potencjalnymi klientami i nabywcami na wszystkich poziomach komunikacji.